Elisabeth använder kultur för att stimulera äldre på boenden i Örebro län

11 min

24 avdelningar på äldreboenden runt om i Örebro län får varje vecka besök av Elisabeth Sandberg som stimulerar de äldre på boendena med hjälp av musik, högläsning och samtal kring minnen.

-- Det är fantastiskt att få vara en del av den glädjen som finns bland de äldre när de minns saker med hjälp av kulturen, menar Elisabeth Sandberg som är verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan.

När Elisabeth Sandberg besöker avdelningarna har hon högläsning, musikspelningar och samtal kring olika minnen, allt för att stimulera de äldre med kultur.

När en fot trampar takten av en människa som annars inte säger något eller rör sig, ja då känns det lite extra. 

Det är totalt 24 avdelningar på äldreboenden runt om i Örebro län som varje vecka får besök av Elisabeth Sandberg, men fler har visat intresse för att få liknande besök. Men för tillfället är det oklart om det blir fler personer som kan få liknande tjänster som den Elisabeth Sandberg har.

-- Vi skulle gärna klona Elisabeth Sandberg, menar Frida Olsson, kommunikatör på Studieförbundet Vuxenskolan. Det gör så mycket gott att kunna ta den här tiden med de äldre.

Elisabeth har besökt äldreboenden i Örebro i 13 år nu, och hon är säker på att hon kommer att fortsätta länge än.

-- Utbytet är fantastiskt, och det stimulerar ju även mig när jag får stifta bekantskap och stimulera de äldre, säger Elisabeth Sandberg.