Byggplaner upprör Djuröbor

Dom boende i Stora Sidus och på Djurön reagerar nu kraftigt mot den förstudie som Norrköpings kommun har gjort kring området Marby Djurön.
I studien som idag endast är IDÉER om hur området längs Bråviksstranden kan komma att utvecklas, finns flera olika förslag på hur en ny stadsdel med mellan 32 000 och 20 000 invånare skulle kunna se ut. Dom boende menar att den unika miljön med öppna strandängar och ekbackar skulle bli förstörd om planerna blir verklighet. Samtidigt har miljö och stadsplaneringsnämnden den här veckan tagit beslut på att undersöka området Marby-Djurön närmare och därmed är sannolikheten stor att det kommer att byggas bostäder där framöver, dock inte nödvändigtvis efter den förstudie som har gjorts. Det säger översiktsplanerare Jörgen Haslum till Sveriges Radio Östergötland.