Bra att veta när du skickar in bilder till oss

Genom att skicka in din bild intygar du att du har upphovsrätten till bilden samt att Sveriges Radio får rätt att använda den i sin verksamhet. Ange din e-postadress eller telefonnummer om du vill att Sveriges Radio kontaktar dig. 

Tänk på vid nyhetshändelse:

Hjälp andra i första hand, i stället för att fotografera. Utsätt inte dig själv och andra för fara. Stör inte till exempel polis och räddningstjänst i arbete.

Hur ska bilden vara:

För att Sveriges Radio ska kunna använda bilden bör den helst vara i liggande format. Den bör också ha en hög upplösning.

Skicka bilder till:

p4goteborg@sverigesradio.se

Betalning:

Normalt betalar Sveriges Radio inte för lyssnarbilder. Självklart anger vi fotografens namn om vi inte kommit överens om något annat. 

Film:

Ovanstående gäller också om du skickar in kortare filmer till oss. Tänk på att även filmer bör vara i liggande format.