Hemliga uppgifter på drift

Kriminalvården och Socialtjänsten i Farsta har nu polisanmälts efter att sekretessbelagda uppgifter om en hemlös missbrukare av misstag skickts från båda myndigheterna till en fax som tillhör en privatperson.
Dom senaste åren har det blivit vanligare att myndigheterna använder fax i stället för post för myndigheterna att skicka känsig information. Antagligen har någon av misstag tryckt in fel nummer på faxen. Men både kriminalvården och socialtjänsten har faxat sekretessbelagda uppgifter till samma privata fax. Bland annat gäller det en ifylld blankett från socialtjänsten där det står om en hemlös man, hans namn, personnumer och detaljer om narkotikabrott som mannen misstänkts för. Även om uppgifterna faxats av misstag kan det innebära brott mot tystnadsplikten.