Per Albin Hansson om utrikespolitiken

4:47 min

I ett anförande i riksdagens andra kammare 1940 om Sveriges säkerhetspolitiska läge, meddelar statsminister Per Albin Hansson att Sverige inte kommer tillåta att krigförande trupper transiteras genom landet. 

Ett beslut som per Albin Hansson inte kom att stå fast vid. Några månader senare, den 29 juni 1941, håller han ett anförande där han meddelar att regeringen gett sin tillåtelse till tysk trupptransport.