Tysk trupptransport genom Sverige

17 min

Den 29 juni 1941 höll den svenske statsminister Per Albin Hansson ett anförande med anledning av att regeringen givit tillåtelse att transportera tysk trupp genom Sverige.