Ett missnöjt broderfolk 1940–45

29 min

Enligt norrmännen tog Sverige alltför stor hänsyn till Tyskland under krigsåren 1940–45. Det menar Göran Elgemyr i den här programserien från 1985.

Göran Elgemyr pekar bl.a. på att den norska exilregeringen och den norska arbetarrörelsen var mycket kritisk gentemot den svenska regeringen för att den inte i tillräcklig utsträckning stödde Norges motståndskamp. Svenskarna ansågs till och med föra en tyskvänlig politik.
 
Sverige blev visserligen en fristad under kriget för många norska flyktingar. Men hos den norska exilregeringen i London fanns ett utbrett missnöje med hur den svenska samlingsregeringen agerade gentemot Tyskland. 
 
I det andra programmet berättas om den ofta kyliga och nedlåtande inställningen gentemot Norge från svensk sida. 
 
Programmet handlar också om den svenska pressens änsgsliga och ambivalenta förhållande till Tyskland.