Kommunen säljer fastigheter

Genom att sälja en del fastigheter räknar kommunen nu med att göra en ekonomisk vinst. En av de fastigheter som kan komma att säljas är den där vårdcentralen på bredgatan i Visby ligger.
Fler kommunala fastigheter som planeras att säljas är Burmeister i Visby.Diskussioner förs också om att sälja det hus på Klinten där gamla hjälpmedelscentralen låg och också en fastighet till på klinten. I försäljningsplanerna finns också 5 bostadshus i Valnöten i närheten av åkermanska.