Gotländska fiskare satsar på flundra

11 min

En grupp yrkesfiskare i Herrvik går mot strömmen och satsar på att utveckla det småskaliga kustnära fisket. I fokus för statsningen står flundran - P4 Gotland klev ombord på fiskebåten Jane i Herrviks hamn.

Det gotländska fisket är i dag en spillra av vad det en gång var och nyligen rapporterade Gotlandsnytt om fiskare på ön som riskerar att förlora sin fiskelicens - för att de fiskat för lite. Men i Herrvik går en grupp yrkesfiskare mot strömmen och satsar i stället på att utveckla det småskaliga kustnära fisket. Och det är den gotländskaste av arter som står i fokus - flundran. Genom att själv bereda fisken och ta fram nya produkter kan fiskaren få bättre betalt för fångsten, är tanken.

Följ med ut på Östersjön med yrkesfiskarna Johannes och Christer Klingvall från Herrvik, som fiskar flundra, bereder den och bara några timmar senare levererar den till butik.