Färjor över Kvarken kan räddas

Finska regeringen vill att Sverige ställer upp med hälften av finansieringen för att rädda färjetrafiken mellan Umeå och Vasa. Den svenska regeringen utreder nu frågan och tar beslut i början av maj.
Färjetrafiken över Kvarken mellan Umeå och Vasa har varit i farozonen för nedläggning de senaste åren. Men nu vill Finland satsa för att driva passagerartrafiken vidare året om och den finska regeringen tycker att Sverige ska bidra med hälften av driftskostnaderna, som beräknas att bli upp till 14 miljoner kronor årligen. Den svenska regeringen bereder just nu frågan och väntas ta beslut om stöd till den så kallade Kvarkentrafiken i början av maj.