IRC: Centralafrika riskerar kollaps

2:19 min

Den utdragna konflikten i Centralafrikanska republiken håller på att få hela landet att kollapsa - det menar biståndsorganisationen IRC i en ny rapport. Chefen för FN-insatsen i landet vädjar nu till internationella aktörer om hjälp.

– Centralafrikanska republiken står vid ett vägskäl. De kommande stegen är viktiga, men svåra, och kommer kräva exceptionella insatser från landet ledare, folkets förlåtelse och ett aktivt arbete för rättvisa.

Det sa Babacar Gaye, som är chef för den internationella FN-insatsen i Centralafrikanska republiken, i ett anförande inför FN:s säkerhetsråd i veckan.

Även om säkerhetsläget enligt honom förbättrats genom närvaron av internationella styrkor så har den utdragna konflikten satt djupa spår. Landet har ett svagt styre, ickefungerande samhällsfunktioner och stor brist på förnödenheter.

Den kombinationen spås nu kunna leda till att Centralafrikanska republiken blir ett skolboksexempel på ett sönderfallet land. Det är biståndsorganisationen IRC, International Rescue Comittee, som i en ny rapport uppmanar internationella aktörer att inte glömma bort konflikten utan fokusera på fredsbevarande insatser, diplomati och humanitär hjälp.

Sedan konflikten eskalerade med en statskupp följd av sekteristiska strider för två år sedan så har, enligt FN, fler än 450 000 personer flytt till grannländer och ytterligare runt 400 000 är internflyktingar. Totalt har alltså nästan en femtedel av landets befolkning tvingats lämna sina hem.

FN har bett om 613 miljoner dollar till de humanitära insatserna, men i maj hade endast 21 procent, eller knappt 130 miljoner samlats in.
Skörden i landet har halverats, och 1,5 miljoner människor lider brist på mat. Enligt IRC skulle de kunna vara så många som 3,5 miljoner i slutet av det här året om ingen förändring sker.

Det sekteristiska våldet mellan olika grupper är i särskilt de centrala och västra delarna av centralafrikanska republiken så omfattande att utdelning av mat och förnödenheter försvåras - biståndspersonal stoppas, deras leveranser plundras och de kan hamna mitt i skottlossning mellan olika grupper.

I sitt anförande inför FN:s säkerhetsråd vädjade Babacar Gaye om mer internationellt stöd. Samtidigt riktade han blicken framåt mot de presidentval som ska hållas i höst - med hopp om att fria val ska kunna genomföras.

– Vi har tänt en flamma av hopp om ett nytt kapitel i landets historia, och det är vår moraliska plikt att inte låta den brinna ut, sade Babacar Gaye.