Skogsbrandens sjöar undersökta av SLU-forskare

1:22 min

För ett år sedan rasade skogsbranden i Västmanland som värst. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i Uppsala har tittat närmare på vilken inverkan branden haft på sjöarna i området.

I september förra året satsade Havs- och vattenmyndigheten tre miljoner kronor på projektet som går ut på att undersöka hur sjöar och vattendrag i brandområdet har påverkats.

– Vi har fått i uppdrag att titta på de vanliga parametrarna som ingår i miljöbevakningen. Det vill säga buffringsförmåga, näringsämnen och metaller respektive försurning, och alla dessa faktorer tyder på att efter ett år så har systemet nästan kommit tillbaka till utgångsläget, säger Stephan Köhler, professor i miljögeokemi vid Svenska lantbruksuniversitetet.

Projektet ska pågå i tre år och nu efter ett år har man alltså fått de första mätningsresultaten och nu ska man börja titta närmare på vilka biologiska effekter skogsbranden haft på vattnet i området.

Stephan Köhler säger att de resultat man fått hittills har varit en positiv överraskning, för efter andra skogsbränder har man sett en större påverkan på vattendragen än man gjort nu i Västmanland.

– Ja vi har ju sett i andra områden att tungmetallshalterna ökat ganska rejält, och skulle det ha varit så nu så hade man kanske påverkat dricksvattnet, antingen i Västeråsfjärden eller inom brandområdet. 

– Men som tur är så har inte det hänt, för det har frigjorts så mycket aska i branden att den buffrade bort syran och det gjorde att metallerna stannade i marken, säger Stephan Köhler till P4 Västmanland.