Flodkräftans olikheter kan bli dess räddning

1:24 min

En kräfta är en kräfta är en kräfta? Inte riktigt. När det handlar om flodkräftan har det visat sig att det finns genetiska skillnader beroende på varifrån i Sverige kräftan kommer.

Något som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, nu hoppas kan använda i kampen för att bevara detta akut hotade djur. 

Lennart Edsman vid SLU:s institution för akvatiska resurser menar att det nu handlar om att matcha rätt kräfta till rätt område om man ska lyckas med återetablering:

– När man hade den gamla sanningen att alla är lika då körde man hej vilt då tog man kräftor från Gotland och satte ut i Västerbotten, man tog kräftor från Blekinge och satte ut i Värmland och så vidare.

I olika försök att förbättra framtidsprognoserna för den akut hotade flodkräftan har diverse räddningsaktioner genomförts, berättar Lennart Edsman, forskare vid SLU. Men tidigare försök till återetablering har gjorts utan kunskap om hur flodkräftor skiljer sig åt i olika delar av landet, något som kan vara en orsak till att det ofta fungerat dåligt:

– Dels om de är lokalt anpassade på olika sätt till klimatet, dels ökar det ju risken för att de ska sprida sjukdomar också.

SLU har tidigare kunnat visa att det finns tydliga genetiska variationer, men nu vill man ta reda på vad dessa ärftliga skillnader innebär i praktiken, vad gäller flodkräftornas tillväxt, överlevnad och lokala anpassning. Syftet är att på det sättet hitta verktyg för att matcha flodkräftor med rätt egenskaper till ett visst område vid återetablering. Så att dessa får större möjlighet att bilda nya, livskraftiga samhällen:

– Vad det handlar om är helt enkelt att få ut ett så bra och väl anpassat material som möjligt när man gör utsättningarna, säger Lennart Edsman.

Samtidigt är det är bråttom. Kräftpest och miljöförstöring och lett till att flodkräftbestånden i Sverige minskat med 95-96 procent de senaste 100 åren, och för att flodkräftan ska kunna överleva långsiktigt gäller det att ha mer kunskap om detta känsliga kräftdjur, menar han.