Läkare kritiserar statistikbrist

En cancerpatients möjligheter att överleva efter behandling på något av sjukhusen i Västra Götaland kan variera kraftigt. Men uppföljning och statistik saknas.
Behandlingen för en och samma cancer skiljer sig åt mellan dom olika sjukhusen i Västra Götaland och därför skiljer sig också resultaten. Men någon statistik på vilken behandling som är bäst finns inte. För 90 procent av alla patienter som behandlats för cancer i regionen har man ingen uppföljande statistik hur det har gått. Överläkare Sonny Jonsborg på strålbehandlingskliniken i Borås är starkt kritisk och anser att bristen på statistik är skrämmande. Men enligt vad Radio Sjuhärad erfar så har statistik funnits för cancervården i Västra Götaland. Den ska ha presenterats 1997 och visat på att antalet återfall efter en viss cancerbehandling varierade mellan 5 och 65 procent beroende på vilket sjukhus man blivit behandlad på. Men på Onkologiskt center i Göteborg där siffrorna ska finnas förnekar man dess existens.