Efter katastrofen - nu öppnar Japan upp kärnkraften igen

2:05 min

I Japan startar man nu de första kärnkraftreaktorerna som stängdes i samband med katastrofen i Fukushima 2011. Trots det folkliga motståndet har premiärminister Shinzo Abes regering valt att ge sitt tillstånd för reaktorerna att starta igen.

Alla kärnkraftverk stängdes till följd av olyckan i Fukushima 2011.

Och nu är den första reaktorn redo att starta. Det är kärnkraftverket i Sendai som ligger i sydvästra delen av landet som har laddats och är redo för start.

Majoriteten av de tillfrågade japanerna är emot att kärnkraftverken startar igen. Så många som 70 procent sa vid en undersökning nej till återstart av reaktorerna.

Men trots det folkliga motståndet har premiärminister Shinzo Abe och hans regering valt att ge grönt ljus för kärnkraften.

Det handlar framför allt om att den japanska ekonomin drabbas hårt av de stillastående reaktorerna. Kostnaden för den ökade importen av fossila bränslen som har ersatt kärnkraften uppgår till hundra miljarder kronor om året. Det motsvarar nästan två procent av Japans BNP.

Men kritikerna till kärnkraften menar nu att nystarten har skyndats på och att det fortfarande finns brister i säkerheten.

Efter katastrofen 2011 så har de japanska myndigheterna infört betydligt hårdare säkerhetskrav när det gäller driften av kärnkraftverk i landet. Övervakningsinstrument och annan viktig utrustning måste vara jordbävningssäkrad för att kunna visa rätta värden även efter ett eventuell kraftigt skalv.

Men nu har det avslöjats att kärnkraftverket i Sendai fått sina instrument godkända av den Japanska kärnkraftstillsynsmyndigheten innan instrumenten har genomgått tester för att visa att de uppfyller de nya kraven.

Det här har orsakat skarpa protester från allmänheten - att man redan innan start tummar på de nya reglerna.

Många japaner är osäkra på om man kan lita på myndigheternas kapacitet att åter starta kärnkraftverken.