Team-arbete ger bra i äldrevård

När Vaxholm införde äldre-team av läkare, distriktsköterskor och vårdbiträden, fick åldringar med flera sjukdomar bättre äldreomsorg. Det visar en rapport från Stiftelsen Äldrecentrum.
Även om undersökningen är liten, ett tjugotal äldre vaxholmsbor med fler sjukdomar har deltagit - är effekterna ändå tydliga, enligt rapporten. Äldre-teamen ökade kontinuiteten och bidrog till att de gamla sökte akuten mindre och las in för slutenvård mera sällan. Enligt husläkare Helena Schildt-Tossman blev lösningen sannolikt också billigare.