Miljöprövning av tunnel avslutas

Idag avslutar miljödomstolen miljöprövningen av Banverkets ansökan om fortsatt tunnelbygge genom Hallandsås. Den stora frågan är hur mycket vatten Banverkets skall tillåtas släppa ut ur åsen under byggtiden.
För ett år sedan beslutade regeringen att tågtunnlarna genom Hallandsåsen skall byggas färdigt. Tunnelbygget stoppades hösten 1997 sedan det tätningsmedel som användes hade förgiftat tunnelarbetare, kreatur och brunnar. Ett 100-tal arbetare hade kommit i kontakt med det cancerframkallande nervgiftet akrylamid - i betydligt större mängder än vad som forskare vid Stockholms universitet har hittat i stärkelserik mat som hettats upp, rön som presenterades på onsdagen. Boende emot fortsatt bygge Miljöprövningen som pågått sedan i måndags visar att lantbrukare och boende på åsen är emot ett fortsatt bygge. Eftersom banverket vill få tillstånd att leda ut 100 liter per sekund under delar av byggskedet befarar lantbrukare och boende att grundvattnet skall sjunka ytterligare och att skadorna på naturen skall bli bestående. Hoppas på klartecken Banverket hoppas att få klartecken från Miljödomstolen och bygglov från Båstad kommun i början på sommaren så att bygget med en helt betonginklädd och tät tunnel kan startas i höst.