Patienter röntgas inte i Skara

Styrelsen för Skaraborgs sjukhus säger nej till att skicka patienter till djursjukhusets nya magnetröntgen-kamera i Skara. Därmed ser det inte ut att bli något av den unika lösningen, att röntga människor och djur med samma utrustning.
Djursjukhuset vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara vill köpa in en magnetröntgen-kamera för att bland annat röntga hästar. Men på grund av kostnaden vill djursjukhuset att kameran också ska användas för sjukhusens patienter i Skaraborg. En magnetröntgen-kamera har lånats in på prov under en tid i Skara. Eftersom Skaraborgs sjukhus inte är intresserat att använda kameran så kommer den att lämnas tillbaka. Någon ny kommer inte att köpas in på grund av att det blir för dyrt. Sjukvårdspolitikerna på Skaraborgs sjukhus säger att röntgenverksamheten klaras utan att anlita djursjukhuset.