Bofors Dynamics backar

Saab Bofors Dynamics redovisar ett rörelseresultat på två miljoner under årets första kvartal.
Det är tolv miljoner mindre än under samma period i fjol. Omsättningen ökade med åtta miljoner till 580 miljoner kronor. Hela flyg- och försvarsindustrikoncernen Saab, där Bofors Dynamics ingår, redovisar en vinst efter finansnetto på 98 miljoner kronor för första kvartalet i år. Det är en kraftig försämring jämfört med motsvarande period i fjol, då vinsten var 802 miljoner kronor.