Röda Korset skär ner

Svenska Röda Korset gick med 58 miljoner kronor i förlust förra året. Det har lett till att personalstyrkan minskats med ett 70-tal tjänster. Ett fyrtiotal personer har sagts upp. Resten ska lösas med bland annat naturlig avgång. Det är minskat medlemsantal, fallande börskurser och sämre insamlingsresultat, som ligger bakom Rödakorsets förlust. På regionkontoret i Väst säger chefen Lars Göran Berg att de blivit av med fyra årsarbetare. Dels drogs ett par vakanta tjänster in, dels avslutades två projekt.