Sälar skapar problem för yrkesfisket

2:22 min

Sälarna har blivit fler i svenska vatten och konkurrerar allvarligt med yrkesfiskarna om fångsterna och skadar fiskeredskapen. Värdet av skador som sälen orsakar fisket beräknas till cirka 35 miljoner kronor årligen.

Just nu bedrivs forskning i Haparanda skärgård för att ta fram sälsäkra fiskemetoder och redskap.

– Det är ju en långsiktig strategi att försöka hitta lösningar för det småskaliga kustfisket ifrån sälen, säger forskaren Sven-Gunnar Lunneryd vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

I dag finns det mellan 40 000 och 50 000 gråsälar och runt 20 000 vikarsälar efter Sveriges kuster. Sälar som ställer till stora problem för fiskarna.

– På vårarna när jag ska fiska sik efter islossningen ser jag hundratals sälar på isflaken. Jag vet att det är lönlöst att lägga ut garn eller nät, det är bara stora hål och all fisk är uppäten, säger Viktor Medström som är fiskare på Seskarö i Haparanda längst in i Bottenviken.

I dag fungerar laxfällorna bra mot sälarna. Just nu bedrivs försök i Haparanda skärgård med att utveckla fisket efter i princip alla arter utom lax.

– Vi utvecklar gamla tiders notfiske till att passa dagens fiske. Det fungerar nu i stor skala. Nu ska vi skala ner metoden så att det fungerar från små öppna fiskebåtar så att alla fiskare i Sverige ska kunna nyttja den här metoden, säger Sven-Gunnar Lunneryd, forskare på SLU i Lysekil.

Notfisket kan beskrivas som en nätkasse man drar efter eller från en ankrad båt med hjälp av en liten vinsch. Eftersom det är ett aktivt fiske så hinner sälarna inte plundra redskapen.

Försöken som genomförs på Viktor Medströms båt är att hitta sälsäkra fisken till annat än lax som fiskas några veckor i början av sommaren med redskap som klarar sig bra mot sälarna, berättar Sven-Gunnar Lunneryd.

– Nu handlar det om ett bra sälsäkert alternativ till abborre, flundra, sik, gös och torsk. Vi vet att den här metoden är effektiv, ger en bra kvalitet och dessutom på ett energieffektivt sätt. Förhoppningen är att de svenska fiskarna ska kunna använda den här metoden redan till våren, säger Sven-Gunnar Lunneryd.