Forskning för sälsäkra fiskemetoder

2:02 min

Just nu bedriv forskning i Haparanda skärgård för att ta fram sälsäkra metoder som ska kunna användas i hela landet.

Sälskadorna kostar de svenska fiskarna runt 35 miljoner kronor årligen. I takt med den ökade sälstammen ökar behoven av sälsäkra fiskeredskap.

Idag finns det mellan 40 000 och 50 000 gråsälar, och runt 20 000 vikarsälar efter Sveriges kuster. Sälar som ställer till stora problem för fiskarna.

– På vårarna när jag ska fiska sik efter islossningen ser jag hundratals sälar på isflaken, jag vet att det är lönlöst att lägga ut garn eller när, det är bara stor hål och all fisk är uppäten, säger Viktor Medström som är fiskare på Seskarö i Haparanda, längst in i Bottenviken.

Idag fungerar laxfällorna bra mot sälarna. Just nu bedrivs försök i Haparanda skärgård med att utveckla fisken efter i princip alla arter utom lax.

– Vi utvecklar gamla tiders notfiske till att passa dagens fiske. Det fungerar nu i stor skala, men nu ska vi skala ner metoden spå att det fungerar från små öppna fiskebåtar, så att alla fiskare i Sverige ska kunna nyttja den här metoden, säger Sven-Gunnar Lunneryd, fosrskare på SLU i Lysekil.

Notfisket kan beskrivas som en nätkasse man drar efter eller från en ankrad båt med hjälp av en liten vinsch. Eftersom det är ett aktivt fiske så hinner sälarna inte plundra redskapen.

Försöken som görs på Viktor Medströms båt är att hitta sälsäkra fisken till annat än lax som fiskas några veckor i början av sommaren, med redskap som klarar sig bra mot sälarna. Berättar Sven-Gunnar Lunneryd:

– Nu handlar det ett bra sälsäkert alternativ till: abborre, flundra, sik, gös och torsk. Vi vet att den här metoden är effektiv, ger en bra kvalitet och dessutom på ett energieffektivt sätt. Förhoppningen är att dom svenska fiskarna ska kunna använda den här metoden redan till våren.