Missbrukare utnyttjar pappersrecept för narkotika

3:18 min

Pensionerade läkare skriver ut mer narkotikaklassade läkemedel än andra läkare. Kontrollen brister eftersom medicinerna ofta skrivs ut på pappersrecept, något Sveriges Apoteksförening är kritiska till.

– Jag tycker inte man har tagit tag i ett problem som kan lösas på ett relativt enkelt sätt. Om vi helt enkelt skulle ställa krav på att alla narkotiska, särskilda läkemedel som de kallas, bara fick förskrivas på elektroniska recept så tror jag att det skulle lösa en hel del av problemet på ett enkelt sätt, säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

I dag skrivs nästan alla läkemedel ut på elektroniska recept, men en liten grupp läkare använder fortfarande pappersrecept. Runt 3 200 recept på särskilda läkemedel, så som narkotikaklassade preparat, skrivs fortfarande ut på pappersblanketter varje månad.

Dagens Nyheters granskning visar att i de 15 av 21 län som man har kunnat granska så finns ett mönster av att pensionerade läkare och tandläkare skriver ut mer narkotika än andra i yrkesgruppen.

Det finns stora brister i kontrollen av förskrivning av narkotikaklassade läkemedel just eftersom om de skrivs ut på pappersrecept så är det svårt för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som har tillsynsansvar att upptäcka oegentligheter. I receptregistret som myndigheten använder sig av så tas läkaren och patientens namn automatiskt bort efter tre månader. Läkarnas identitet sparas inte heller i Socialstyrelsens läkemedelsregister, däremot sparas patienternas personnummer. Det gör det svårt för IVO att ta reda på vem som har skrivit ut vad.

Enligt Läkemedelsverket är det inte heller ovanligt att pappersrecept manipuleras. Svensk Apoteksförening har hittat cirka hundra fall av manipulering under en halvårsperiod.

– Apoteken är automatiskt på sin vakt när det kommer in pappersrecept, både för att det kan röra sig om oegentlig förskrivning men även för att det kan röra sig om rent förfalskade pappersrecept. Vi har en extra kontroll när det kommer in pappersrecept, men det går inte att hålla reda på allting när det inte är elektroniskt, säger Johan Wallér.

Exempelvis i Västra Götaland var 14 procent av alla recept som pensionerade läkare och tandläkare skrev ut narkotika, jämfört med sex procent för alla recept i länet, visar DNs granskning. Mer än 4 procent av förskrivningarna av narkotika skedde på pappersrecept. Det kan jämföras med 1,9 procent på alla andra läke­medelstyper. När elektroniska recept används så är det omöjligt för missbrukare att "shoppa runt" bland läkare för att få ut narkotiska läkemedel.

För att få bukt med problemet har Läkemedelsverket och Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen undersökt om det går att helt övergå till elektroniska recept för narkotikaklassade mediciner. Utredningen som överlämnades i slutet av juni föreslår just det, med undantag för mycket speciella omständigheter som strömavbrott, när patienten saknar ett svenskt personnummer eller det är särskilt brådskande.

Ett förbud mot att skriva ut särskilda läkemedel, så som narkotikaklassade mediciner, på pappersrecept är en fråga som Sveriges Apoteksförening har drivit länge.

– Vi har fört fram att vi tycker att man ska förbjuda pappersrecept för de här läkemedlen och vi hoppas att Läkemedelsverket också kommer fram till detta och driver igenom ett sådant beslut, säger Johan Wallér.