Varslet på Ericsson i Gävle

Igår meddelade telefonföretaget Ericsson att 840 anställda varslas om uppsägning i Sverige - varav 200 personer i Gävle. 150 arbetare och 50 tjänstemän får sluta på Ericsson i Gävle.
Det är ett tungt besked med tanke på att det även så sent som i höstas varslades om uppsägningar, säger fackförbundet Metalls ordförande på Ericsson i Gävle Ann Hillin. Hon kräver nu att företaget ska hjälpa dom som avskedas att hitta nya jobb. Efter personalbantningen blir dom 1300 anställda kvar. Nu inleder fackförbunden förhandlingar med Ericsson om vilka villkor dom som varslas ska få. Landshövdingen i Gävleborg Lars Eric Ericsson är bekymrad över de nya uppsägningarna hos Ericsson i Gävle. Samtidigt hänvisar han till krisen i telekombranschen, något som också drabbar Gävle. Samverkansgruppen, med representanter för länet och Gävle kommun kommer nu att följa utvecklingen, att de uppsagda får nya jobb och att ha en beredskap för att i framtiden klara stora omställningar i regionen. Trots att Ericsson i Gävle halverat personalstyrkan under det senaste året tror Lars Eric Ericsson på en framtid för Gävlefabriken. - Gävle är en spjutspets och om nu inte botten går ur hela telekombranschen så finns det ingen anledning att svartmåla utvecklingen i Gävle, säger han. Lena Andreasson, kommunalråd i Gävle beklagar naturligtvis att personalen hos Ericsson i Gävle åter drabbas av uppsägningar men hänvisar också till krisen i telekombranschen. - Ericsson är stor och då drabbas det också i stort, säger hon. Lena Andreasson tror dock att Ericsson på sikt kommer att finnas kvar i Gävle. - Det finns en framtid för Ericsson här i Gävle, med forskning och utveckling av den nya generationens mobiltelefoner och den utvecklingen kommer säkert att fortsätta, säger hon.