Scanias framtid säkrad i länet

Scanias stora investeringar under dom senaste åren på fabriken i Oskarshamn är en garanti för att anläggningen kommer att finnas kvar många år framåt. Det sa Scanias VD Leif Östling när han invigde den nya måleri- och monterings-anläggningen igår. Den här investeringen som kostat Scania 850 miljoner gör det möjligt att effektivisera tillverkningen så mycket att dubbelt så många hytter ska kunna tillverkas inom 6-7 år med bibehållen personalstyrka.
Idag jobbar 1750 personer i Oskarshamnsfabriken vilket gör den till länets största privata arbetsgivare. Efter sommaren kommer anläggningen att svara för Scanias hela europeiska hyttillverkning.