Svenska observationsflyg över Ryssland i dag

1:45 min

I dag genomför Försvarsmakten en observationsflygning över Moskvaområdet. Flygningen görs för att hålla koll på Rysslands militära förmåga och pågående rustning.

– Det här är en del i att hålla koll på länderna runtom våra gränser, säger försvarets rustningskontrollchef Carol Paraniak.

Observationsflygningen görs tillsammans med Danmark och sker enligt det så kallade "Open skies-avtalet" från 1989, ett av de mest omfattande avtalen för internationella rustningskontroller. Det innefattar ett 30-tal länder där bland annat Sverige, Ryssland och USA ingår.

– Det är ett resultat av både andra världskriget och kalla krigets slut, krig ska inte startas på grund av att vi är oinformerade, säger Carol Paraniak.

–  Krig startar ändå, men det ska inte vara så att vi tror att det är något som händer på andra sidan gränsen och så är det inte det.

En svensk-rysk flygning genomfördes 2009 över USA inom samma avtal, något som i dagsläget vore orimligt när de flesta av de svenskryska försvarsförbindelserna är brutna. Men enligt Carol Paraniak ligger det även i Rysslands intresserade att upprätthålla avtalet, Ryssland genomför till exempel en flygning över Belgien i dagarna.

– Allt blir offentligt direkt då. Om det är så att det visar sig att här har ryssarna gjort något som ser jättekonstigt ut har man möjlighet att ställa frågor genom andra kanaler. Det är det som är fördelen med det här, att det blir så publikt till skillnad från underrättelsetjänst som är hemligt som bara den.

Att den svenska flygningen sker just över Moskvaområdet är regeringens beslut.

– Ryssland är alltid intressant för Sverige och kommer alltid vara.

Och extra intressant nu då?

– Det kan man ju tycka. Den säkerhetspolitiska situationen just nu i år har ju förändrats mycket jämfört med förra året. Spänningsläget har ju ökat dramatiskt, säger Carol Paraniak.