Dödsolycka utredd

Nu är arbetsmiljöverkets utredning klar om vad det var som orsakade dödsolyckan på sågverks-företaget Hemmingsson trä/Assidomän i Vimmerby i höstas. Vid olyckan omkom en kvinna i 30-års åldern efter att ha dragits in i ett råsorteringsverk på företaget. Den direkta orsaken till olyckan är, enligt Vimmerby tidning, att det saknades ett avskärmningsskydd. Dessutom har man inte följt instruktionerna när man stängt av matningen till sågen och det fanns också brister i avstängningens anordning. Även dessa faktorer kan ha bidragit till olyckan.
Enligt Vimmerbytidning riktar också arbetsmiljöverket i vissa delar stark kritik mot företagets ledning. Företaget har inte haft ett tillräckligt arbetsmiljö- och riskförebyggande arbete.