MSB lyfter dådet på Ikea till nationell nivå

1:35 min

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, arbetar med information mellan exempelvis myndigheter, kommuner och polisen när det gäller större händelser i samhället. Knivmorden på Ikea är något som myndigheten nu vill lyfta till en nationell nivå.

– Det brukar finnas ett väldigt stort intresse bland andra myndigheter och länsstyrelser om vad som inträffat och hur händelser hanteras. Därför väljer vi att lyfta just den här händelsen, säger Anna Nyman på MSB.

Vilka lärdomar kan andra kommuner och länsstyrelser i landet dra av det här?

– Jag tror framförallt att vara snabb med information om var man kan få stöd och även snabb med information ut till allmänheten om vad som inträffar och att ha en medvetenhet om att drabbade kan behöva extra stöd.

Hur tycker du att Västerås med flera har agerat?

– Den bild jag har är att man varit snabba ut med information inom kommunen och länet och det har fungerat väl. Det kan bero på att man har en erfarenhet från branden förra året, att man vet att det är bra att vara snabbt på banan med information till allmänheten, säger Anna Nyman på MSB.

MSB:s roll vid händelser är att se till att berörda har en samlad bild av vad som hänt och vilka åtgärder som sätts in. Det görs på konferenser på kommunal, regional och nationell nivå. MSB har varje onsdag en nationell samverkanskonferens där ett 35-tal olika myndigheter och länsstyrelser deltar.

– Där pratar vi om väder, trafik, el- och telestörningar - men vi kan också lyfta aktuella händelser som inträffat eller pågår, säger hon.