Fjälljägare protesterar

Småviltjakten i fjällen är ett ämne som brukar återkomma i debatten. I tidningen Svensk Jakt, som ges ut av Svenska Jägareförbundet, hävdas nu att jakten på småvilt blir avlyst utan anledning i flera fall.
Henrik Sandström i Umeå anser att hela fjälljaktsreformen håller på att urholkas. Det är länsstyrelsen som avlyser områden för renskötselarbeten. Jägarna anser att länsstyrelserna i norr haft för dålig kontroll av vilka arbeten som pågått och en del egna flygningar som jägarna har gjort sägs visa att det i en del avlysta områden inte förekom något renskötselarbete över huvud taget.