Ny metod ska hjälpa barn med dyslexi

En ny metod för att hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter har provats i Ljungby och Värnamo. Och metoden, som kallas Rydaholmsmetoden, har nu väckt intresse bland läsforskare runt om i hela landet.

Metoden innebär bland annat att man arbetar mycket intensivt med barnen under korta stunder.