Småföretagare tror trots allt

Konjunkturen fortsätter nedåt och för småföretagarna i Västerbotten går det sämt i landet . Uppgifterna som presenterades i går ( onsdag ) finns i småföretagarbarometern som sammanställs av Företagarnas riksorganisation och Föreningssparbanken.
I den har uppgifter från företag men färre än 50 anställda sammanställts och enligt den beror länets dåliga siffror på att sysselsättningen gått ner. Främst beror minskningen på att industrin i länet, främst då den elektronikbaserade, gått dåligt. Men flera småföretag ser ändå ljust på framtiden och tror att det innan året slut har vänt uppåt. Många räknar med bättre orderingång som ger möjlighet att anställa fler människor i företagen.