Linköping

Nya undersökningar vid sågverket i Bestorp

1:19 min

Nu ska den förorenade marken kring området vid det gamla sågverket i Bestorp återigen undersökas närmare. Linköpings kommun har fått drygt 3 miljoner kronor av Naturvårdsverket.

– Pengarna betyder att vi har möjlighet att genomföra undersökningar och projektering för att så småningom gå vidare med en ansökan om sanering, säger Malin Johansson på teknik och samhällsbyggnadskontoret i Linköping.

Det är alltså ännu en bra bit kvar tills området där det gamla sågverket låg verkligen ska saneras. De 3,1 miljoner kronor som kommunen nu får av Naturvårdsverket är till för planering och grundliga undersökningar av marken så man vet hur saneringen ska gå till. Sedan 2008 har kommunen avrådit från att barn och djur ska vistas på det område i Bestorp där det gamla sågverket har legat. Det har varit många turer genom åren.

Virket på sågen impregnerades med klorfenol, vilket har lett till att marken på det gamla sågverksområdet vid båthamnen förorenats av ämnet dioxin, ett ämne som är mycket giftigt även i mycket små mängder och därför kräver stora åtgärder vid en sanering.

– Föroreningen har så speciella egenskaper att det svårnedbrytbart och det är bara genom förbränning vid en viss temperatur som det bryts ned.

Varför har det dragit ut på tiden?

– Det är en viss turordning kring ansökningar om statsbidrag, säger Malin Johansson.