Jonas Sjöstedt (V) vill satsa på ungas psykiska hälsa

27 min

När Jonas Sjöstedt höll sitt sommartal i Umeå var satsningar på ungas psykiska hälsa det som dominerade.

Vänsterpartiet vill i budgetförhandlingarna ha ett statligt stöd på 230 miljoner kronor. 

Det ska vara lätt att söka hjälp, sa Jonas Sjöstedt.

– Vi ser en ökande psykisk ohälsa bland unga och framför allt bland unga tjejer. Vi vill att den som ropar på hjälp ska få svar, som har ångest, är deprimerad, som har ett självskadebeteende, sa Jonas Sjöstedt.

Fler sjuksköterskor, psykologer och kuratorer, satsningar på ungdomsmottagningar, på psykiatrin för unga vuxna ska leda till bättre psykiska hälsa hos unga.

Det här vill Sjöstedt finansiera genom att sänka de hushållsnära tjänsterna, rutavdraget, från 50 procent till 30 procent.

I sitt sommartal tog Jonas Sjöstedt också upp miljön och krävde att subventioner av fossila bränslen i det offentliga dras tillbaka och att Sverige satsar allt på att bygga ut förnybara energikällor.

Jonas Sjöstedt sa att om regeringen tar de nödvändiga besluten väger det tyngre i klimatförhandlingarna i Paris.

Nu är det upp till regeringen att visa om den är grå eller grön, sa han.

När det gäller stödet till ungas psykiska ohälsa hyser Sjöstedt goda förhoppningar om att få igenom sina krav i budgetförhandlingarna med regeringen.

– Jag tycker att man måste ha ett hjärta av sten för att se att det här inte behövs, sa Jonas Sjöstedt.