Bryggeriaffär väcker frågor om statsstöd

2:27 min

Det finns fortfarande oklarheter kring frågan om otillåtet statsstöd när det gäller bryggeriaffären i Visby. Nu handlar det om saneringskostnaderna på 14 miljoner.

På tisdag ska politikerna i regionstyrelsen ta ställning till om Spendrups bryggerier ska få köpa tomten där hamnkontoret i Visby i dag står. Men det finns fortfarande oklarheter kring frågan om otillåtet statsstöd, eftersom det kommer att kosta betydligt mer att iordningställa tomten, än vad Spendrups betalar för den.

Spendrups har lagt ett bud på 14 miljoner kronor för tomten, där man vill bygga ett bryggeri. Tomten, som ägs av region Gotland, har i dagarna värderats till tio miljoner - men för att genomföra affären drar regionen på sig kostnader på minst 25 miljoner - plus kostnader för att evakuera de nuvarande hyresgästerna.

För att utreda om det här skulle kunna klassas som otillåtet statsstöd, anlitades i vintras advokatfirman Foyen, som i sin rapport belyser frågan om de 14 miljoner kronor som det beräknas kosta att sanera marken. I och med att regionen sätter spaden i marken, påtar man sig också ansvaret för saneringen. Men, skriver advokatfirman, eftersom saneringskostnaderna kan överföras regressvis - alltså i efterhand - på tidigare verksamhetsutövare, så torde det inte vara fråga om otillåtet statsstöd.

Men samtidigt skriver regionens tjänstemän att utgången av en sån process - när man i efterhand kräver igen pengarna för saneringen - är osäker. Eller annorlunda uttryckt: antagandet att saneringen inte kommer att utgöra en kostnad för regionen - är ett osäkert antagande.

– Det är ett osäkert antagande, ja, och det här har vi sagt till politiken, säger regionens högsta ansvariga tjänsteman, den tillförordade regiondirektören Per Lindskog.

När det gäller slutsatsen att saneringskostnaden inte torde utgöra ett otillåtet statsstöd, trots att det är osäkert om det går att få igen pengarna i efterhand, hänvisar han till advokatfirman.

– Det är inte min, det är Foyens slutsats, det är viktigt att komma ihåg det.

– Vi har lämnat över ett beslutsunderlag som bland annat innefattar den här utredningen. Och sen får politiken svara på vad de lutar sig emot.

Radio Gotland har varit i kontakt med advokatfirman Foyen, som avböjt att kommentera slutsatserna i sin rapport.