Handrörelser förbättrar språket

Att röra händerna när man pratar förbättrar språket, menar en grupp forskare från universitetet i Alberta. Forskarna studerade när tvåspråkiga barn berättade en historia, först på det ena språket och sedan det andra, och då upptäckte de till sin förvåning att barnen använde händerna mer när de pratade de språk som de ansåg sig vara bäst på. Andra studier stödjer teorin om att de som är bättre på språk använder händerna mer, och nu tipsar forskarna att om den som har svårt att uttrycka sig ska gestikulera mer när den pratar.