Gravida nekas föräldrakurs

Förstagångsföräldrar nekas föräldrakurser i Karlskrona.
För första gången tvingas Trossö Mödravårdcentral neka blivande föräldrar den föräldrakurs som alla förstagångsföräldrar ska erbjudas. Marianne Appel som är barnmorska på Trossö Mödravårdscentral säger att hon är rädd att dom drabbade föräldrarna kommer osäkra och oförberedda till förlossningen.