Kritik mot skogsskövling vid Hedströmmen

1:28 min

En avverkning av träd utanför Laggarbo i Skinnskattebergs kommun får hård kritik. Träden nära Hedströmmen har huggits ner, vilket ger ett mycket sämre skydd för marken och vattnet.

– Jag skulle påstå att det är mycket ovanligt. Det här är grundkursen i naturhänsyn som alla borde klara av som vill jobba professionellt med skogsbruk, säger Magnus Lindh, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Västmanland.

Mellanskog, som skötte avverkningen, högg ner skog ända fram till stranden. Det går emot praxis som säger att man ska lämna en buffert med träd i omedelbar anslutning till vattnet.

– Det är något som inte går att reparera. Nu gäller det då att man kan skapa en ny kantzon som kan skydda Hedströmmen i framtiden, säger Magnus Lindh.

Det uppstod också körskador på en åker i närheten. Även där har misstag begåtts, men det är trots allt möjligt att åtgärda. De nerhuggna träden är borta och det tar lång tid innan nya har växt upp.

– Det tar bara ett par år innan det finns en markvegetation som hindrar kemiskt utflöde. Men att bygga upp en kantzon som är funktionell, det kan ta 50 år, säger han.

Skogsstyrelsen har dock inga maktmedel att ta till i efterhand.

– Nej, om inte vi har varit ut innan avverkningen och skrivit ett förbud så har vi inga möjligheter att göra något efter avverkningen, säger han.

En annan faktor är den stora arbetsbelastning som Skogsstyrelsen haft efter fjolårets skogsbrand. Nästan hela arbetstiden sedan dess har ägnats åt skogsbranden. Enda undantaget är detta ärende.

– I det här fallet har vi ingen möjlighet att göra något åt kantzonen. Vi har gjort tydligt vår ståndpunkt och jag tror de har förstått att det här inte är acceptabelt, säger Magnus Lindh.