Gräslök och lin ska rena de småländska glasbruken

1:24 min

Med hjälp av växter som lin, rölleka och gräslök räknar forskare med att de förgiftade områdena kring de småländska glasbruken ska kunna renas. Det är en ny metod som är helt unik för Sverige.

– Det är nytt för Sverige och när det gäller glasbrukstippar är det inget annat land runt Östersjön som har arbetat på det här sättet som vi tänker göra, säger William Hogland, professor i miljöteknik och ekoteknik vid Linnéuniversitetet.

Svenska Institutet har bidragit med 400 000 kronor för ett pilotprojekt, där man tänker sig bygga en uppvisningsanläggning – någonstans i Glasriket.

– Den erfarenhet som vi vinner under det här projektet kan användas i de övriga Östersjöländerna som vi hoppas också kommer att gräva ur sina glasdeponier, säger William Hogland.

Det är gifter som arsenik, kadmium och bly som ligger i markerna runt glasbruken. Att de måste bort är alla eniga om men ännu har inte en enda glastipp grävts ut och sanerats. Och den växtrening som William Hogland pratar om, den ska till i skedet efter utgrävningen för att ta hand om det sista.

– Det är svårt att få marken helt ren efter att den har varit förorenad av det gamla glaset i årtionden. Det är en finpolering av marken och då använder vi alltså växter till detta, säger William Hogland.

Kvar blir en parkanläggning med växter som trift och vildtobak som gärna tar hand om blyet, med rölleka och korgvide som tar sig an kadmium och brunsenap mot arseniken.