Folkpartiets ordförande Jan Björklund utmanas som ledare

1:09 min

Folkpartiets ordförande Jan Björklund utmanas nu som ledare för partiet genom att Birgitta Ohlsson nomineras som motkandidat på höstens landsmöte.

Det är partidistriktet i Västerbotten som föreslår att förra EU-ministern Birgitta Ohlsson ska bli Folkpartiets nya ledare.

– Vi har som alla andra länsförbund nominerat till partistyrelse och partiledarposten. När det gäller partiledarposten var det en majoritet i styrelsen som nominerade Birgitta Ohlsson som förslag till ny partiledare, säger Maria Lundqvist-Brömster som är ordförande för Folkpartiet i Västerbotten.

Varför det?

– Det handlar om det här med förnyelsen och att förutom den förnyelse man måste göra av partiet så har en majoritet i styrelsen tyckt att då bör man också titta på partiledarposten.

Vid Folkpartiets landsmöte i november kommer partiet att ta ställning till om Jan Björklund ska få förnyat förtroende som partiledare eller om han ska ersättas.

Valberedningen har hittills bara fått förslag från en handfull partidistrikt och samtliga har föreslagit Jan Björklund. Länsförbundet i Västerbotten är först med att föreslå Birgitta Ohlsson.

I nästa vecka ska bland annat det stora och inflytelserika partidistriktet i Stockholm bestämma sig för vilken partiledare de vill ha.

Jan Björklund har förklarat att han gärna sitter kvar som partiledare över nästa val. Birgitta Ohlsson har hittills inte gett besked om hur hon ställer sig till att kandidera.