Bilder - branden i trästaden i Eksjö

Larmet om branden i Eksjö gamla trästad kom vid sex-tiden i morse. Området består av gamla hus som står mycket tätt.

Den skada som branden orsakat Gamla stan går inte att reparera, enligt tidigare stadsbyggnadschefer i Eksjö.

– Det är en del av vår själ som brinner upp, säger Ingemar Frejdh, kommunens förre bygg- och miljöchef.

Gamla stan i Eksjö är mycket enhetlig. Området grundades 1568 men den större delen av bebyggelsen härstammar från mitten av 1600-talet. Inte mindre än 54 byggnadsminnen finns i stadsdelen.

– Det är det första området som Riksantikvarieämbetet utnämnde till ett synnerligen betydelsefullt bebyggelseområde. Det har en mycket stor kulturhistorisk betydelse, säger Lennart Grandelius, tidigare stadsarkitekt i Eksjö.

Ingemar Frejdh sörjer det som Eksjö nu förlorat.

– Det är en del av vår självbild som brinner, det går inte att reparera. En tagg i hjärtat som kommer sitta kvar hur länge som helst, säger han.

Brandfarliga gamla vindar

De båda var med och tog fram brandskyddsstrategin för Gamla stan. Börjar det brinna i området ska alla brandkårer i Eksjö kommun åka dit. Vissa hus har bedömts mer skyddsvärda än andra och ska prioriteras vid brand. Dessutom finns det särskilda pumpar som ska användas för att snabbt få fram vatten. För delar av stadsdelen finns sprinklersystem installerade och alla hus har utrustats med brandlarm.

– Det är mycket de gamla vindarna som gör att elden sprids snabbt. Det ligger 400 år gammalt damm och taknäver i dem, allting finns kvar, säger Lennart Grandelius.

Gamla stan blir sig aldrig lik

Enligt Lennart Grandelius finns det ingen mening med att bygga upp det som nu är nerbränt. Gamla stan i Eksjö blir sig aldrig lik.

– Har röda hanen varit framme så har den det. Det är som att tappa en tand längst fram i överkäken, det blir ett hål. Så krasst är det, säger han.

Gamla stan har eldhärjats tidigare. 1856 brann hela södra delen av stadsdelen ner.