Konjunkturen vänder uppåt

Industrikonjunkturen verkar vara på väg att återhämta sig, enligt statliga Konjunkturinstitutets kvartalsbarometer.
Men efterfrågan växer inte så fort, och särskilt inte på exportmarknaden, men industrin är optimistisk och räknar med en mer påtaglig förbättring under andra kvartalet i år.