Gästhamn nära Faluns centrum

Arbetet med att göra sjön Tisken i centrala Falun attraktiv igen har gått långsamt. För första gången händer i år någonting som faluborna kan se i verkligheten.
Vid Slussen i Falun byggs nu en ny brygga för fritidsbåtar och större ångbåtar strax nedströms Slussen. Gästbåtar på Runn kan därmed angöra en hamn nära Faluns centrum. Orsaken till att arbetet dragit ut på tiden är att arbetena behövt miljötillstånd. De är nu klara. En miljon kr kostar den första etappen av Tiskens restaurering. Falu kommun står för 700 000 kr och Tiskens Vänförening står för resten. - Det är viktigt för Faluborna och näringslivet att satsningen runt Tisken blir av för att vi ska skapa en bra miljö här, säger Gunilla Norlinder i Tiskens Vänförening.