"Bostadsmarknaden är i olag - inför amorteringskrav"

5:17 min

Krav på amorteringar på bolån borde införas och det snarast möjligt, enligt Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden. Om hushållen fortsätter att öka i samma takt finns stora risker för en finansiell kris, enligt myndigheterna. Men experter ifrågasätter också om amorteringskraven kan ha någon effekt.

– I dag är hela vår bostadsmarknad i olag och amorteringskrav är en åtgärd som måste vidtas. Vi vill understryka att det är väldigt viktigt att det här nu görs, säger riksbankschef Stefan Ingves.

Men många banker säger själva i dag att de redan ställer de här amorteringskraven som ni nu vill ha. 

– Under lång tid har utlåningsökningen ökat betydligt snabbare än inkomstökningen och så här långt har bankerna inte gjort tillräckligt för att bromsa det, säger Stefan Ingves.

Det är Riksbankschefen, tillsammans med företrädare för Finansinspektionen och Riksgälden, som i dag gemensamt skriver på DN Debatt att amorteringskrav snarast måste införas.

Hushållens skulder ökar betydligt snabbare än inkomsterna och den här trenden kan enligt myndighetsföreträdarna förebåda en finansiell kris.

De skriver att utvecklingen kan spåras 20 år bakåt i tiden, men att den tagit ny fart på sistone.

– Under lång tid har hushållen lånat för mycket och man sätter sig då i ett mycket bekymmersamt läge. Och det här kan också leda till en lång rad andra bekymmer. I dagsläget är vi på väg åt fel håll och något måste nu göras åt detta, säger Riksbankschef Stefan Ingves.

Finansmarknadsminister Per Bolund säger att regeringen delar myndigheternas oro och säger att de nu tittar över Finansinspektionens mandat.

– Det vi jobbar med nu är att ge Finansinspektionen det mandat de behöver för att gå vidare med ett amorteringskrav. Men det kräver en lagändring och då måste vi se till att det finns en majoritet i riksdagen. Vi för nu samtal med oppositionspartierna så att vi kan komma fram till en gemensam ståndpunkt, säger Per Bolund.

Redan tidigare fanns ett beslut från Finansinspektion att införa amorteringskrav i augusti i år men kammarrätten slog fast att myndigheten inte hade befogenhet att genomföra sådana åtgärder.

Det är den befogenheten regeringen nu vill ge Finansinspektionen, men Per Bolund säger att det tidigast kan göras nästa år.

– Det måste finnas en samarbetsvilja hos alla partier och om det finns det kan det gå fort. Men en lagstiftningsprocess tar en viss tid och det innebär att ett beslut i riksdagen inte kommer kunna tas förrän till våren, säger Per Bolund.

Stefan Ingves har förståelse men upprepar att frågan inte kan bli bortglömd.

– Vi får naturligtvis ha förståelse för att det tar tid att stifta lagar. Men konsekvensen blir hushållens skuldsättning fortsätter att öka och det är mycket viktigt att vi så snart som möjligt får den här trenden att böja av, säger Stefan Ingves, riksbankschef.

Samtidigt ifrågasätter experter om amorteringskraven i sig kommer ha någon större verkan.

Mats Wilhelmsson, professor på centrum för Bank och Finans på KTH, tror att amorteringskraven i sig mest kan ha en signalverkan och inte kommer påverka skuldsättningen då den större frågan är att få till en fungerande bostadsmarknad.

– Där vi har en bostadsproduktion som går hand i hand med befolkningsutvecklingen och de befolkningsomflyttningar som sker i Sverige, säger Mats Wilhelmsson

Regeringen säger att man tittar på åtgärder för att stimulera just bostadsbyggandet, men problemen har samtidigt redan varit kända under lång tid. Mats Wilhelmsson tror att åtgärder uteblivit tidigare då problemen smugit sig på och än så länge har ingen större kris tvingat fram åtgärder.

– Man kanske inte har vidtagit de åtgärder man borde i tid, säger Mats Wilhelmsson.