Inget avloppskrav i Ihre

Länsstyrelsen tänker inte kräva att vatten- och avloppssituationen prioriteras i Ihreviken på nordvästra Gotland.

Det är Ihre tomtägarförening som begärt att länsstyrelsen ska ålägga kommunen att prioritera vatten- och avlopp i området, lämpligen genom att detaljplanelägga hela området.

Men länsstyrelsen konstaterar att risken för vattenförorening är liten, eftersom det inte får byggas fler hus innan området är planlagt.

Hälsoriskerna är inte så stora att kommunens planering av VA-utbyggnaden måste ändras, anser länsstyrelsen som konstaterar att tomtägarföreningen redan fått gehör för förslaget att området detaljplaneläggs.