Boken som renar vatten

0:34 min

Forskare har utvecklat en bok med till synes helt vanliga pappersidor, men som fungerar som reningsfilter.

Varje bokblad innehåller nanopartiklar av silver eller koppar som renar vattnet från bakterier.

Sidorna rivs ut var för sig och placeras i en enkel filterhållare. När vatten hälls genom filtret tar nanopartiklarna i koppar och silver kol på bakterierna och vattnet renas.

Forskarna har testat filtret på förorenat vatten i Sydafrika, Ghana och Bangladesh och resultatet blev att 99 procent av bakterierna försvann.

Den här "drickbara boken" som forskarna kallar den, innehåller också textinformation på boksidorna om hur reningen går till och varför det är viktigt att rena vatten. Varje blad kan rena 100 liter vatten enligt forskarna. Det rapporterar brittiska BBC.