Förslag: Lägg ner Dingle och Nuntorp

11 min

Västra Götalandsregionen vill inte längre driva naturbruksgymnasierna Dingle i Munkedals kommun och Nuntorp i Vänersborg kommun. Det är huvudförslaget i en utredning som presenteras i dag.

Enligt utredningen är det allt färre som söker till gymnasieutbildningarna, och förutom Dingle och Nuntorp vill regionen också lägga ner gymnasieutbildningerna i Strömma och Uddetorp. 

Birgitta Losman (MP), ordförande i regionutvecklingsnämnden, säger att tjänstemannaförslaget grundar sig på bland annat intervjuer med elever som varit intresserade av att gå på naturbruksgymnasierna men sedan valt bort skolorna.

– Man tycker att våra skolor är får små, att de är omoderna. Man är intresserad att gå från början men väljer bort att gå hos oss, fast branschen skriker efter folk, fast man får jobb när man kommer ut.

Hon poängterar också att det inte är några budgetneddragningar som ligger bakom förslaget.

– Det handlar inte om att dra ner, utan att att fortsätta satsa på de gröna näringarna. Men vi har ett jätteansvar som förtroendevalda att se till att skattepengarna används rätt och att våra ungdomar vill gå på våra skolor, säger Birgitta Losman (MP).

Enligt förslaget ska gymnasieverksamheten på naturbruksskolorna i Dingle, Nuntorp och Strömma läggas ner redan till nästa sommar, vilket innebär att eleverna som i dag går i ettan och tvåan i så fall får gå färdigt sina utbildningar på Sötåsen i Töreboda eller i Svenljunga. 

Dagens besked förvånar Nuntorps tf rektor, Mårten Sundblad. 

– Tråkigt att det drabbar många svaga elever som hittat en fristad, som blomstrar och lär sig och får ett yrke efteråt. Dessutom har vi otroligt duktiga elever som kommit in med höga betyg, har höga förväntningar.

– Och vi håller på att dra igång med college-tanken, att det ska bli ett naturbruks-college här på Nuntorp, så det är tråkigt att höra det här resonemanget när det är på frammarsch, säger han.

Enligt förslaget ska man nu koncentrera gymnasieutbildningarna till Sötåsen, med inriktning på lantbruk, djur och trädgård samt särskola, och till Svenljunga med inriktningen skog, jakt och naturturism.

Uddetorp blir kvar men med vuxenutbildning.

Det finns ytterligare tre förslag som regionutvecklingsnämnden ska ta ställning till 17 september, men detta är förslaget som utredarna rekommenderar.

– Det tråkiga är att Nuntorp finns med på listan men det sista ordet är inte sagt än, så vi hoppas att det löser med tiden, säger Mårten Sundblad.

Åsa Karlsson (S), kommunalråd i Munkedals kommun där Dingle ligger, säger att om skolan läggs ner kommerdet att påverka många, bland annat de som förlorar sina jobb.

– Vi förlorar en stor arbetsgivare och vi förlorar också väldigt viktig kompetens för våra företag. Och uppdragsgivare också, för de använder ju tjänster från företagen runt omkring.

Västra Götalandsregionen äger och driver sex naturbruksskolor: Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp.

Hör både Mårten Sundblad, tf rektor på Nuntorp, och Birgitta Losman (MP) i längre intervjuer i ljudklippet.