Malmö

Allt fler ensamkommande barn når Malmö

1:05 min

I Malmö har antalet ensamkommande barn ökat kraftigt de senaste två veckorna. Just nu kommer runt 40 barn varje dag, vilket är fler än Migrationsverket hinner med att kommunplacera. Denna situation innebär ett högt tryck på Malmö kommun som nu akut måste skala upp sitt mottagande.

– Vi har startat fem nya boenden på en vecka och rekryterat över 70 personer. Så just nu har vi kontroll på situationen men den är fortfarande ansträngd, säger Annelie Larsson som är chef på Sociala resursförvaltningen i Malmö.

Till Malmö kommer nästan hälften av alla ensamkommande ungdomar som kommer till Sverige. I väntan på att Migrationsverket ska placera varje barn i en kommun så är det Malmös ansvar att ta hand om barnen. Under sommaren började antalet barn öka till 40 i veckan men sedan ett par veckor kommer nu istället 40 barn om dagen till Malmö.

– Eftersom Migrationsverket inte hinner med att utreda i den utsträckning de hade behövt så stannar barnen fler dagar i Malmö vilket innebär att vi får brist på platser, säger Annelie Larsson.

För att klara trycket har Malmö stad snabbrekryterat ny personal med lägre kompetenskrav än tidigare men också omplacerat personal från förebyggande social verksamhet.

– Vi måste klara myndighetsutövningen så därför får jag bortproritera det förebyggande arbetet, säger Annelie Larsson.