Författaren Magnus Alkarp och den svenska naivismen

11 min

Trots att det redan skett tre terrordåd inom Sveriges gränser trodde folk ändå för 40 år sedan att Sverige var det gamla trygga landet där ingenting farligt kunde hända.

Med bakgrund av detta så utspelar sig hans fiktiva roman Vredens dag i det kalla krigets Sverige under 1970-talet, men tar sin början i Polen 1944.