De känner sig trygga på Gråbo

Flertalet av hyresgästerna på Gråbo servicehus i Visby känner sig trygga med sitt boende och får den hjälp de behöver. Bostäderna håller fullgod standard som väl uppfyller kraven för en skälig levnadsnivå. Det framgår av Länsstyrelsens rapport som bygger på intervjuer med de personer som bor och jobbar på servicehuset. Vid granskningen har det dock framkommit att baspersonalens frånvaro är hög och att 30 procent saknar den utbildningen som egentligen krävs och att bemanningen är för låg i förhållande till de boendes behov. Drygt 100 personer bor på Gråbo servicehus, där medelåldern är 82 år.