Vilda planer för Seskarö - nytt Hollywood istället för sågen / Seittenkaarela ei luoteta tonthuun ennää

11 min

- Vi kan inte tro på tomten längre. Så funderade man på Seskarö och startade "Gör om Seskarö". Med hembygdsföreningen i bräschen mobiliseras de 500 invånarna på Seskarö i mängder av projekt för att hitta en ny framtid på ön efter sågverksepoken.
- Att bara vänta på att sågen eventuellt ska öppnas igen passiviserar oss, säger Sten-Inga och Maud Videhult, som är aktiva i byns kooperativ och hembygdsförening. En av ideerna är att göra det stora sågverksområdet till en filmverkstad - ett nytt Hollywood.


- Emmä saata uskoa tonthuun ennää. Näin ajatelthiin Seittenkaarale ja panthiin matkhaan "Tehemä uuen Seittenkaaren". Kotiseutujärjestön kansa innostethaan saaren 500 asukasta eri projekthiin niin ette löyettäs uuen tulevaisuuen ja uusia työpaikkoja jälkhiin toista sattaa vuotta pitkän sahausepookin.
- Se ette vain oottaa ette saha aukasthaan taas lamhauttaa meät, sannoo Sten-Inge Videhult ja Maud Videhult, aktiivit kylän koperatiivissä ja kotiseutuföreningissä. Yks idea on ette tehjä suuresta saha-alueesta uusi filmivärsta - uusi Hollywood.

bertil.isaksson@sr.se